En del af dagtilbuddet ØST

Om Agerbæk Børnehus

Vi har en vuggestuegruppe (Mariehønerne) og 3 aldersinddelte børnehavegrupper (Sommerfuglene,Humlebierne og Græshopperne)

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_042 (1)

Vi lægger vægt på

Tryghed og trivsel

For at kunne udvikles og trives skal man være tryg.

Anerkendelse og nærvær

Vi lægger vægt på at skabe et anderkendende miljø hvor relationerne til forældre og børn er i fokus.

Fællesskab

Alle børn skal opleve at være en del af et forpligtende fællesskab.

Leg

Legen er så vigtig og essentiel for børns udvikling og trivsel. Vi har stor fokus på at skabe gode rammer og forudsætninger for legen.

Tilsyn

Tilsynsrapport

Der afholdes et årligt uanmeldt tilsyn

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_054 (1)

Tilfredshed

Forældretilfredshed

Vi prioriterer et godt og åbent samarbejde med forældrene, og vi tilbyder forældresamtaler hvert år.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_057 (1)

KVALITET

Kvalitetsrapport

beskriver formålet med loven, derudover tages i rapporten udgangspunkt i Varde Kommunes visionsstrategi, Børn og Ungepolitik samt vedtagne mål for dagtilbudsområdet. Visionen for alle Varde Kommunes dagtilbud er at skabe en praksis der sikrer, at alle børn trives bedst muligt, lærer mest muligt og møder mest mulig chancelighed.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_016 (1)

Vil du vide mere?

Ring eller skriv endelig hvis I har spørgsmål til os.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_027 (1)